O Școală pentru viitorul comunității!

Bun venit!

Fondat în 1920, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” este o școală mare cu tradiție, ce oferă un curriculum liceal pentru profilul Tehnic, Servicii și Teoretic, copiilor cu vârste între 14 si 19 ani. Elevii noștri ating standarde de competențe profesionale și academice foarte înalte. Oferim de asemenea, un program extracurricular atrăgător. Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” din Pașcani este și dorește să rămână cea mai prestigioasă instituție de învățământ tehnic și economic preuniversitar din județul Iași (exclusiv municipiul Iași) și să se califice printre primele colegii tehnice din România, prin conținutul și modernitatea procesului de învățământ, implicarea în raporturi de parteneriat cu mediul economic și social din comunitate.

Oferta Educațională

Home Despre noi Profilul Școlii

Tipul de şcoală:

 • Liceu:
  • Filiera teoretică: Ştiinţele naturii
  • Filiera tehnologică – Profil Tehnic şi Servicii
  • Școală Profesională

 

Misiunea şcolii:

„Împreună pentru o școală în care fiecare vrea și poate să-și împlinească potențialul! Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au „dragoste de a învăţa”, acordându-le tuturor şanse egale în viaţă pentru formarea atitudinilor în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, adaptând în permanenţă oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii, specifice unui spaţiu european comun.”


Mediul şcolii:

 • Populaţia şcolară provine din mediul rural şi urban zona Paşcani.

Elevi şi clase:

 • În anul școlar 2017-2018, sunt 1182 elevi în 42 de clase, din care: 6 clase liceu Teoretic – Științele naturii, 15 clase profil Tehnic și 13 clase profil Servicii; 8 clase la învățământ profesional, din care: 6 clase la profil Tehnic, 2 clase la profil Servicii.

  Nivel de învățământ

  2017 - 2018 2017-2018
    Număr clase Număr elevi înscriși
  Învățământ liceal zi 34 947
  Învățământ profesional 8 234
  Total pe unitatea școlară 42 1

Forma de învățământ

2017-2018

Profil Nr. clase Nr. Elevi

Liceu

 

 

 

 

Tehnic

Servicii

Real

34 de clase, din care

15

13

6

948 elevi, din care

413

369

166

Școală Profesională   8  
  Tehnic 6 176

 

Servicii

2

58

 

Program:

 • 08.00 – 14.00 → clasele de liceu ciclu superior și învățământ profesional
 • 12.00 – 19.00 → clasele de liceu ciclu inferior și învățământ profesional

Resurse umane:

 • 69 profesori, din care 51 profesori titulari. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în 2017-2018:

     


Baza tehnico materială:

 • 4 corpuri de şcoală: A,B, C, D
 • 25 săli clasă
 • 12 laboratoare
 • 9 ateliere şcoală
 • 4 cabinete
 • 4 reţele de calculatoare
 • Cantină 200 locuri
 • Internat 120 locuri
 • Bibliotecă cu depozit de cărţi
 • Cabinet medical
 • Sală de sport
 • Club sportiv cu: sală de pregătire, sală de fitness şi teren rugby

Certificare:

                La liceu:

 • Diplomă Bacalaureat
 • Certificat de Competenţe Profesionale, nivel 4

Certificări profesionale:

 • Certificat competenţe Profesionale nivel 4 pentru absolvenţii de liceu:
  • tehnician în activităţi economice
  • tehnician în administraţie
  • tehnician în achiziţii şi contractări
  • tehnician proiectant CAD
  • tehnician mecatronist
  • tehnician operator tehnică de calcul
  • tehnician în activități de comerţ
  • tehnician în instalații electrice
  • tehnician electrician electronist auto
  • tehnician în prelucrarea lemnului
  • tehnician electromecanic
  • tehnician transporturi
 • Certificat Competenţe Profesionale nivel 3 pentru învățământ profesional:
  • comerciant vânzător
  • mecanic auto
  • strungar
 

Sondaj de opinii

Imi place Colegiul Tehnic CF "Unirea" Pascani
 

Facebook
Colegiul Tehnic de Căi Ferate "Unirea" 2022