Imprimare

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică

a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial 2019-2020

1. Antioch Adrian Preşedinte
2. Ciopraga Corina Vicepreşedinte
3. Gurzun Daniela Secretar
4. Buduleci Rodica Membru
5. Batovici Adriana Membru
6. Buhăescu Mihai Membru